แˆ˜แˆฒแˆ‰แŠ’ แ‹แˆแ‰ฐแ‹ˆแŠ’
ย แ‰–แˆชแˆฑ แŠฅแŠ•แ‰ฐแ‹“แŠ•แŒˆแˆˆแŠ’
ย  ย  ย  แŒจแ‹ แŠ แ‰ฅแ‹šแˆ‘ แŠแŒŠแˆ‘แŠ’
ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย แˆ›แ‹ญ แŠจแ‹ญแˆ“แ‹แŠฉ แŠ แ‹˜แŠ•แŒŠแ‹‘แŠ’::

แ‹ˆแŒŒแˆณ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ†แŠ•
แˆฒแ‰ƒแŠ˜แ‹ แŠฅแ‹แ‰€แ‰ฑแŠ•
แˆฒแ‹ณแˆตแˆต แˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ฑแŠ•
แˆฒแˆ˜แˆจแˆแˆญ แแŒฅแˆจแ‰ตแŠ•::

Invictus

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever god may be
For my unconquerable soul.