በይነይ እንትኸውን ሓውኩም ኣይብለይን ጣጣ
አበኢድ ቁፅፅረይ ኣእትየ ዓለም ይጭብጣ
ሓደ ግዜ ይኸውን ቀዳማይ ሚንስተር
ብዲሞክራሲ ይመርሕ ሃገር
ማዕረ ይገብራ ምስተን ምዕቡላት
ብብቕዓተይ ክረክብ ኖቬል ሽልማት።


ኣፈጣጥራኺ፣
ናብ እዛ ዒለም እዚኣ ብኸመይ ከምዝመፃእኺ፤
ጀሚረ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ፣
ኣተዒባብያኺ ኵሉ ሓንቲ ብሓንቲ፤