ሃገር ክነዕሪ ጥልዕ ኢልና
ዕንቅፋት ኣርሒቕና መንገዲ ፀሪግና
ካብ ፀልማአት ክንወፅእ መብራህቲ ዘርጊሕና
ሓሚምና ክንድሕን ሆስፒታል ሃኒፅና
ፅሩይ ማይ ክንሰቲ ሩባታት ከቲርና።

ካብዳስ ህንፃ ኾይኑ’ቲ ቤት ትምህርቲ
ኩላትና ተምሂርና ክንኾን ሊቃውንቲ።

ፍርያትና ኣርኪቡ ደስ እንዳበለኒ
ናይ ፅባሕ ዕብየትና እንዳተርኣየኒ።

እንታይ እዩ ኢለ ግር እንዳበለኒ
ቡዙሕ ኣይደንጎኹን ውንድኣ በለኒ።

ንቶም እንፈልጦም ሰላም ከይትብልዎም
ካንሓዘን ካብዕቁብ ካብ ማሕበር ኣውፅእዎም
ከተማ ዘለኹም ብጡሩምባ ብፍሽካ
ብኣውያት ኣፅምምዎም
ኣብ ገጠር ዘለኹም ሓዊ ኣይትውሰዱ
ሓዊ ከይትህብዎም
ኢሎም ቶም መራሕቶም ትእዛዝ ሂበምዎም።

ዘይፈለጡ ኮይኖም ሓዊ ዘይንልምን እንታይ ክገብረልና
ዘየብስል ምግቢ እንትርፊ ከሕርረልና
ዘኣጎድዎ ንሶም እንጥፍኦ ንሕን።

ብቻ ኣዋጅ ናይ ንጉሶም
ኢንጅነር ቀያሲ ጦርነት ደጊሶም
እምኒ ተሸኪሞም በቲ እምኒ ርእሶም።

ወፍሪ ጀሚራቶም ከጥፈኡ ወለዶ
እታ እንዳ ወርቂ ሪኢኻያዶ
እንተኽኢልካ ውሰድ ተዘይኾነ ኣንድዶ።
ኣብቶብስ ስበራ ኣንድዶ ካንሸሎ
ኣብዚ ኸባቢካ ፀላኢዩ ዘሎ።

ፍረያት ከጥፍኡ ተሸኪሞም እምኒ
ክፋእ ሪኣ ዓይነይ ሕማቕ ገጢሙኒ
ግራ ኢዱ ሰራቒ ብየማናይ ለማኒ
ኣነስ ሓዚነ እዋይ ትዕድልና
ንሶም እነቃንዕ ንሕና
እንካንዶ ክንምስገን ጥዑይ ሽም ዘይብልና
ኣብዚ ኣብፂሕናዮም ቀያሕቲ ከፍልና
እቶም ፕሮፌሰሮም ናይ ፋብሪካ ስራሕ
ሳሙና ገይሮምና።

ሰውኣትና ዘኪረ ንውሽጢ ነቢዐ
ትካለይ ፈሪሱ ዳግም ተወቒዐ።

ልምዓትና ይቐፅል ንትከሎም ፈልስና
ኢድንኢድ ንታሓዝ ነጥፍእ ፀላእትና
በትሪ ሓፂን ንኹን ዋርድያ ሃገርና
ሎሚ’ውን ይደገም ቅያ ወለድና።

ሓገዝ ዝፅበ እናፍረሰ ዓዱ
ናብ ሕጊ ነቕርቦ ነፍልጦ ግዳዱ።

ካብ ስነ ፅሑፍ መደብ ጠዓምት  ብማሕበር ባህሊ ትግራይ 1998

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *