ዓጅባኣ … ጥዋፋት ሓዛላ
ሸልማኣ … ጥልፊ ምስ ነጸላ

ይበል ቁኖ … ኣቤት ከምሕረላ
ነዛ ወይኖ … እስኪ ዓልላላ

ኣብቲ ሩባይ … ከብቲ አናጛሰኹ
ምስ ሻምቦቆይ … ክጻወት እንከለኹ

ረኣኹዋ … ድንገት ተቕልቂላ
ማይ ክትወርድ … ዕትሮኣ ሓዚላ

ማሪኻትኒ … ብንጹህ ክምስታ
ስሒቡኒ … ሱሩዕ ኣካላታ

ፍሽኽተአ ሰላም ከሊኡኒ
ምስዛ ጋመ ሃየ ኣላዝቡኒ

                                          ነሓሰ ፩፱፻፸፬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *