መልከዕኺ ወዛም
አንደበትኪ ወዛም
ትሕዝቶኺ ቡዙሕ ከም ዕዳጋ ቐዳም
ናዓይ ክትኮኒ ኢሉ ፈጢሩኪ ኣዳም

ሃገፍ ከዕጠነኪ ፈውሲ ሙታት ሕማም
ቆለይ ክለቀለይ ምሕር ንዘለኣለም

ተኽዳኒት ጥልፊ ሕዛብ መቐነትኪ
ቡዙሕ ፍጥረት ኣሎ መን’ዩ ከማኺ

ተቖናኒት ኣልባሶ ወሰን-ወሰኑ ሳርዴታ
ጨናኺ ማራኺ ዘለዎ ቀዛሕታ
ኣሰር ገዲፋትለይ ኣብ ከብደይ ጠውላሕታ

ቡሩህ ገፅኪ ተቐባሊት ጋሻ
ዘረኢ ዝይትፍልዩ ፈረንጂ ኢልካ ሓበሻ
መሐደሲት ኣእሙሮ መልከዐኛ መናፈሻ
ሒዘኪዶ ክዘውር ኣብ ጁባይ መስታወሻ?

                                 03/30/05

ካብ መስኮት ድህረ ገጽ ዝተወሰደ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *