አዳም ብግዚሔር ክሕተት
ንዘጥፈኦ ስሕተት
በለ…ርእሱ አዲኒኑ.. አነ አይኮንኩን
ሂዋን..ድአ አይኮንተትን፤
ንሳኻ … በለት ተመን።

ዘይምቕባል… ሓላፍነት
ብዝግበር ጥፋአት
ለካስ…ኮይኑ ናይ ዓሌት።

ክኽደት
ጥፍአት
ፀልማት

ወይልኡ.. ወይልኡ.. ዘይምምርማር
ክመርሕ ናብ ዓዲ ፀባ ማዓር…
ትንቢት ይድርድር ይናገር
አብ አደባባይ ይምድር።

ዝዓለሞ ንኽትግብር
አህዛብ የዋፍር
በይዛ ዝሙሴኦም
በየኑ ዝሊቆም
ፅላት ሂቡ በተኖም።

ድርሳኑ ብምምርማር
ትእዛዙ ብምኽባር
ዋዕላ ይጅመር
እናተባሃለ ፃዓርዓር።

ኮየኑ ከምዝተተለመ አይኮነን
አዝመራ እዉን አይተረኸበነ
ንዋያት’ን ጠምየን
ዓዉዲ’ን አይአተወን።

ኩሉ ተጨነቐ
ወዲ አዳም ተደነቐ።

ጓሶኦም.. ሓረነ… ዓዕገርገረ
ቐስ እናበለ መደረ
ዓይኑ መሲሉ በርበረ
ወንጌል እናመርመረ
ናይ ጊመልን መርፍእን እናዘርዘረ፤
ሂዙ…ፅላት ብየማን፣ በተሪ ብፀጋም
ገንሖም በቢቛንቆኦም።

ሃዋሪያተይ ዝንስኻትኩም
ጥሪተይ ረሲዒኹም
ብድቃስ ተዓብሊልኩም
ኢሉ…ፈኪሩ…ገኑሑ…ካብ አደባባይ አባረሮም
ንዘተረፉ ኽአ አጠንቀቖም።

እንደገና ተወለዱ ከምኒቀዲሞሰ
ሰናይ ዘበን ነኽመለስ
ተጠመቑ አብ ማይ ዮርዳኖስ።

ንመርምር ዋዕላና
ተሓዲሰና ተሓፂብና
በማየድጋም ተፀፊዕና
ንመለስ ናብ ዋኒንና።

ሃዋሪያት ወይለና
ፅዋ ተመን ተዓሲብና
ናብ ጋሃነም ተደርቢና
ማዓልቲ ንቖፅር አለና
ብተርኡ እስካብ ዝሕወሰና።

 ጥቀምቲ  1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *