መሲሉኒ ዝፈተወኒ
 ቖሪሱ እንተዓንገለኒ
      ጨው አብዚሑ ነጊሑኒ
               ማይ ከይሓዝኩ አዘንጊዑኒ::
                               ቴድሮስ አብ መቕደላ
                               ዮውሃንስ አብ መተማ
                             ምንሊክ አብ ዓድዋ
                                  በብወቕቱ ዝፈንፈንዋ::
   መጋብሩ ቓኤል
ትርኢቱ አቤል
            ክንድር መንፈስ ቅዱስ
          ዝገደደ ካብ አርዮስ::
                         ይመስል ሓላያይ
                          ብተስፋ መፀባያይ
                                  ትዕግስቲ ግበር ባሃላይ
                                   ዝዕንግል እኽለማይ::
        ቀዲህሔ ከይሰትይ
     ፀሚኤ ከይረውይ
      ምፅዋት ንኽፅበይ
               ሓልኪሱኒ ከይሓልፈለይ::
                                    እዚአስ አበረኛ ቕጫ እያ
                            ምንሽሮ የጥፉአያ
                                ዘይትለቅቕ መፃወድያ
                           ገበረትኒ እባ ባርያ::

ኃይለሥላሴ ዘፈረፅዮን
1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *