ባይነጣም- አልደፈረሰም፣

                                          ቢረፍድም -አልመሸም::

ህግ አለ ፍትህ ቢጎድልም፣

መጠያ አለ ቤት ባይኖርም፣

ዘር አለ ክረምት ባይሆንም፣

ሐኪም አለ ባይፈውስም፣

ሰርዓት አለ ሙስና ቢዳብርም፣

ተስፋ አለ ሰቆቃ ቢበዛም፣

እምነት አለ ሃይማኖት ቢላላም፣

ፍቅር አለ ኑሮ ቢከብድም፣

ሂይወት አለ ሃሴት ቢዘገይም፣

እሷ! አርግዛለች መሃን አይደለችም፣

የተስፉ ጮሯ  ትወልዳልች —-አልተቓጨም!!!

ኃ ሥ ዘፈረጽዮን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *