በይነይ እንትኸውን ሓውኩም ኣይብለይን ጣጣ
አበኢድ ቁፅፅረይ ኣእትየ ዓለም ይጭብጣ
ሓደ ግዜ ይኸውን ቀዳማይ ሚንስተር
ብዲሞክራሲ ይመርሕ ሃገር
ማዕረ ይገብራ ምስተን ምዕቡላት
ብብቕዓተይ ክረክብ ኖቬል ሽልማት።

ፀኒሐ ይኸውን መሃንዲስ
ንድፊ የውፅእ የፍርስ
ይቕይስ ቪላታት ኮነ ሰማይ ጠቀስ ፎቕ
ዓለም ምልእቲ ብኽለተይ ትድነቕ
ሓደ ግዜ ይኸውን ፉሉጥ ፀሓፊ
ካብ ፁሑፍተይ ይስራሕ ትያትር ይወፅእ ደርፊ
ንኹሉ ፅሑፍተይ የለን ገምጋሚ
ሓሳብ ንምሃብ መን ክረክብ ዓቕሚ።

ካልእ ግዜ ናብ ህዋ ይበርር
ብኣዝዩ ፈጣን መንኩራኩር
ኣብህዋ ዘሎ ኩሉ ነገር ዳህሲሰ
መሬት ይምለስ ኣድማስ ሰማይ ጥሒሰ
እዚ እንትገብር ወይከ ሓደ ሰብ
ሪእቶ ዝህብ ዝዕዘብ።

በይነይ ኩዕሶ ይፃወት
ቀሊዐ የመዝግብ ሾት
ፀኒሐ ዳኛ ኮይነ ፀወታ ይመርሕ
ሰዓት ኣኺሉ ኢለ ፊሽካ ይነፍሕ።
በቃ ሰብ ዘይብለይ
ኣብ ሜዳ በይነይ

ፀንሐ ይኸውን ናይ ኣኼባ ኣማያያጢ
ብሕቶን መልስን ኣዳራሽ ትኽውን ቀውጢ
ንኹሉ ሕቶ መልሲ ኣብ ኢደይ
ይሓትት ይምልስ ባዕለይ
በቃዚ እዩ ስረሐይ
ኮፍ ኢለ ብይነይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *