ወታደር ዘማታይ
አናፃፂሩ ተዃሳይ
ብሳንጃ ወጋአይ
ብአእላፍ ቐቲሉ…ከምኡውን ማራኻይ?

ጉሩም ነዳራይ
ናይ ሃገር መራሓይ
ሕዝቢ መማሓዳራይ
ዓዲ መልሚዒ እየ…. ባሃላይ?

መንእሰይ ተማሃራይ
ብስሚዒት ሃዳናይ
ዘይተዋላዋላይ
ስርዓት ሃገር….ቐያራይ?

ነጋዳይ…መትረፋይ
ዓቑሑ መቀባበላይ
ስራሕ ፈጣራይ
ባዓል ትካላት ሸቀላቲ ….ቖፃራይ?

ዝጠመየ ዓንጋላይ
ዝሓመመ ሓካማይ
ዝዓረቑ ኸዳናይ
ገባሪ …..ግብረሰናይ?

ኩዑሾ ተፃዋታይ
ስፖርትኛ ጎያያይ
ብንዲራ መውለብለባይ
ንሻን….. ተሸላማይ?

ወይ ተመራዛይ ከም ስቅራጦስ
ተሰቃላይ ከም ኢየሱስ
ሂወቱ ዝልግስ???

  1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *